شماره تماس

051 - 36516600

کارشناس اداری

فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, doc, Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.

  کارشناس خرید

  فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, doc, Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.

   کارشناس تحقیق و توسعه بازار

   فایل ها را به اینجا بکشید
   Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, doc, Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.

    کارآموز

    فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, doc, Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.

     کارشناس فروش

     فایل ها را به اینجا بکشید
     Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, doc, Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.