شماره تماس

051 - 36516600

قیمت ورق کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه

بروزرسانی 19 آبان 1401

Showing 1 - 1 out of 1

Page 1 out of 1

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید

قیمت ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه

بروزرسانی 19 آبان 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض رنگ حالت رال قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2 3

قیمت ورق کرکره شهرکرد

بروزرسانی 19 آبان 1401

Showing 1 - 10 out of 10

Page 1 out of 1

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت ورق کرکره رنگی چین

بروزرسانی 19 آبان 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض رنگ حالت رال قیمت/کیلوگرم
37,600 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
37,600 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2