شماره تماس

051 - 36516600

ورق کرکره شهرکرد ۵۰ میل عرض ۱۰۰۰

کارخانه

شهرکرد

ضخامت

۵۰ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

حالت

کرکره

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول