شماره تماس

051 - 36516600

ورق کرکره شهرکرد ۸۰ میل عرض ۱۲۵۰

کارخانه

شهرکرد

ضخامت

۸۰ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

حالت

کرکره

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول