شماره تماس

051 - 36516600

ورق کرکره شهرکرد ۹۰ میل عرض ۱۲۵۰

کارخانه

شهرکرد

ضخامت

۹۰ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

حالت

کرکره

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول