شماره تماس

051 - 36516600

ورق کرکره شهرکرد ۶۰ میل عرض ۱۰۰۰

کارخانه

شهرکرد

ضخامت

۶۰ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

حالت

کرکره

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول