شماره تماس

051 - 36516600

ورق کرکره چین نارنجی ۰.۴۷ میل عرض ۱۰۰۰ رال ۲۰۰۴

کارخانه

چین

ضخامت

۰.۴۷ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

رنگ

نارنجی

حالت

کرکره

رال

۲۰۰۴

37,600 تومان

کارشناسان این محصول