شماره تماس

051 - 36516600

ورق کرکره چین نارنجی ۰.۴ میل عرض ۱۲۵۰ رال ۲۰۰۴

کارخانه

چین

ضخامت

۰.۴ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

رنگ

نارنجی

حالت

کرکره

رال

۲۰۰۶

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول