شماره تماس

051 - 36516600

ورق کرکره چین کرم ۰.۴ میل عرض ۱۲۵۰ رال ۹۰۰۱

کارخانه

چین

ضخامت

۰.۴ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

رنگ

کرم

حالت

کرکره

رال

۹۰۰۱

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول