شماره تماس

051 - 36516600

ورق کرکره فولاد مبارکه کرم ۵۰ میل عرض ۱۲۵۰ رال ۹۰۰۱

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

۵۰ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

حالت

کرکره

رنگ

کرم

رال

۹۰۰۱

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول