شماره تماس

051 - 36516600

خرپا ۱۲ با میلگرد تحتانی ۲*۱۲

سایز

۱۲

سایز1

۲*۱۲

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول