شماره تماس

051 - 36516600

خرپا ۱۲ با میلگرد تحتانی ۲*۱۴

سایز

۱۲

سایز1

۲*۱۴

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول