شماره تماس

051 - 36516600

خرپا ۱۲ با میلگرد تحتانی ۲*۱۶

سایز

۱۲

سایز1

۲*۱۶

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول