شماره تماس

051 - 36516600

فوم سقفی ضخامت ۲۰ دانسیته ۶ عرض ۵۰

ضخامت

۲۰ سانتی متر

طول

۲ متر

عرض

۵۰ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول