شماره تماس

051 - 36516600

فوم سقفی ضخامت ۲۰ دانسیته ۹ عرض ۶۶

ضخامت

۲۰ سانتی متر

طول

۱ متر

عرض

۶۶ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول