شماره تماس

051 - 36516600

فوم سقفی ضخامت ۲۵ دانسیته ۱۲ عرض ۶۶

ضخامت

۲۵ سانتی متر

طول

۱ متر

عرض

۶۶ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول