شماره تماس

051 - 36516600

لوله مبلی قطر ۴۸ ضخامت ۱.۵ خلیج فارس

سایز

۴۸ میل

ضخامت

۱.۵ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول