شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۱۰ ابهرA3 شاخه ۱۲ متری

سایز

۱۰

کارخانه

ابهر

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول