شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۱۲ ابهرA2 شاخه ۱۲ متری

سایز

۱۲

کارخانه

ابهر

طول

۱۲ متر

استاندارد

A2

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول