شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۲۰ ابهرA۳ شاخه ۱۲ متری

سایز

۲۰

کارخانه

ابهر

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول