شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد A3 شاخه۱۲متری

سایز

۲۰

کارخانه

بافق یزد

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول