شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۲۲ هیربدA3 شاخه۱۲متری

سایز

۲۲

کارخانه

هیربد

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول

توضیحات محصول