شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۲۸ قائمA3 شاخه۱۲متری

سایز

۲۸

کارخانه

قائم

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول