شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۸ ذوب آهن آرمان آسیاA2 شاخه۱۲متری

سایز

۸

کارخانه

ذوب آهن آرمان آسیا

طول

۱۲ متر

استاندارد

A2

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول