شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۸ هیربدA2 شاخه۱۲متری

سایز

۸

کارخانه

هیربد

طول

۱۲ متر

استاندارد

A2

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول

توضیحات محصول