شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد چهارپهلو ۱۸*۱۸ میلی متر

ابعاد

۱۸*۱۸ میلی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول

توضیحات محصول