شماره تماس

051 - 36516600

ناودانی ۱۰ اروپا ۱۲ متری

سایز

۱۰ میل

طول

۱۲ متر

کارخانه

اروپا

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول