شماره تماس

051 - 36516600

ناودانی ۲۰ هموزن اروپا ۱۲ متری

سایز

۲۰میل

طول

۱۲ متر

کارخانه

هموزن اروپا

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول