شماره تماس

051 - 36516600

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ظهوریان ۶ متری

سایز

۱۰۰*۱۰۰ میلی متر

ضخامت

۱۰ میل

طول

۶ متر

کارخانه

ظهوریان

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول