شماره تماس

051 - 36516600

هاش سبک ۱۴ ترک-کره ۱۲ متری

سایز

۱۴

استاندارد

HEA

طول

۱۲ متر

کارخانه

ترک-کره

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول