شماره تماس

051 - 36516600

هاش سبک ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری

سایز

۱۸

استاندارد

HEA

طول

۱۲ متر

کارخانه

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول