شماره تماس

051 - 36516600

هاش سنگین ۱۰ ترک-کره ۱۲ متری

سایز

۱۰

استاندارد

HEB

طول

۱۲ متر

کارخانه

ترک-کره

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول