شماره تماس

051 - 36516600

هاش سنگین ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری

سایز

۱۶

استاندارد

HEB

طول

۱۲ متر

کارخانه

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول