شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل زد ضخامت ۲.۵میل ارتفاع ۱۸ طول ۵

طول

۵ متر

ضخامت

۲.۵ میل

ارتفاع

۱۸ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول