شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل زد ضخامت ۲.۵میل ارتفاع ۱۸ طول۶

طول

۶ متر

ضخامت

۲.۵ میل

ارتفاع

۱۸ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول