شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل زد ضخامت ۲.۵میل ارتفاع ۲۰ طول۵

طول

۵ متر

ضخامت

۲.۵ میل

ارتفاع

۲۰ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول