شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل۱۰۰*۱۰۰

ضخامت

۲.۵ میل

ابعاد

۱۰۰*۱۰۰ میلی متر

طول

۶ متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول