شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل ساختمانی ۳ میل۱۳۵*۱۳۵

ضخامت

۳ میل

ابعاد

۱۳۵*۱۳۵ میلی متر

طول

۶ متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول