شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل صنعتی ۴میل۱۰۰*۱۰۰

ابعاد

۱۰۰*۱۰۰ میلی متر

طول

۶ متر

ضخامت

۴ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول