شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل صنعتی ۴میل۱۵۰*۱۵۰

ابعاد

۱۵۰*۱۵۰میلی متر

طول

۱۲ متر

ضخامت

۴ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول