شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل صنعتی ۵ میل۱۴۰*۱۴۰

ابعاد

۱۴۰*۱۴۰ میلی متر

طول

۶ متر

ضخامت

۵ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول