شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل صنعتی ۶ میل۸۰*۸۰

ابعاد

۸۰*۸۰ میلی متر

طول

۶ متر

ضخامت

۶ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول