شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل صنعتی ۶ میل ۳۰۰*۳۰۰

ابعاد

۳۰۰*۳۰۰ میلی متر

طول

۱۲ متر, ۶ متر

ضخامت

۶ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول