شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل صنعتی ۸ میل ۱۴۰*۱۴۰

ابعاد

۱۴۰*۱۴۰ میلی متر

طول

۱۲ متر, ۶ متر

ضخامت

۸ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول