شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل ۲.۵ میل لنگه دری ۵۰۸

طول

۶ متر

ضخامت

۲.۵ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول