شماره تماس

051 - 36516600

پشم سنگ تخته ای ۷۰ میل دانسیته ۱۲۰

عرض

۶۰ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول