شماره تماس

051 - 36516600

چهار چوب فلزی فرانسوی ۱۱-۸۶

طول

۶.۶ متر

ضخامت

۲.۵ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول