شماره تماس

051 - 36516600

گریتینگ تسمه در تسمه

باربر

۳۰*۳

رابط

۳۰*۳

مش بندی

۳۰*۱۰۰

وزن

۳۵ کیلوگرم

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول