شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۲۰*۲۰

ابعاد

۲۰*۲۰ میلی متر

طول

۶ متر

ضخامت

۲.۵ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول