شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانیزه دشتستان ۱.۲۰ میل عرض ۱۲۵۰ رول

کارخانه

دشتستان

ضخامت

۱.۲ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول